Styret

Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Det er styret som fattet vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret sørget også for at fondet var godt koordinert med andre virkemidler for forskning og utvikling.

Styrets siste operative år var 2023, og styret ble avviklet ved utgangen av 2023. Styremedlemmene med navn, rolle og arbeidssted nevnes i RFFs årsrapport for 2023. Årsrapporten er tilgjengelig her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.