Styret

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunene. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale

Styreverv

Navn

Stilling

Styreleder

 

 

Nestleder

Birgit Aasgaard Jenssen

Næringssjef Innlandet fylkeskommune

Styrerepresentanter

Kristiane Haug Berg

Daglig leder, NCE Heidner Biocluster, Klosser Innovasjon

 

Christian Hedløw Eng

Innovasjon Norge

 

 

 

 

Ingeborg Hartz

Forskningsdirektør, Sykehuset Innlandet

Vararepresentanter

Elisabeth Kommisrud

Professor, Høgskolen i Innlandet

 

Stein Tronsmoen

Divisjonsdirektør divisjon Tynset, Sykehuset Innlandet

 

Astrid Nyquist

Direktør, Beitostølen helsesportsenter

 

Erik Lundbekk

Tidligere administrerende direktør, Hadelandprodukter

 

Silje Aschehoug

Prosjektleder, Arena i4Plastic/Forskningssjef SINTEF Manufacturing

 

Ove Gjesdal

Daglig leder, Visit Lillehammer