For regionale kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport ved avsluting av prosjektet.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og forskerprosjekter, skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år.

Etter at prosjektet er avsluttet skal det i tillegg leveres en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Prosjektendring

Av og til kan det skje ting som gjør at det blir nødvendig med endringer i et prosjekt. Da er det viktig at endringene meldes til RFF Innlandet så fort som mulig. Dette gjøres via e-post.

Når et prosjekt får tildelt midler fra RFF Innlandet, er det med utgangspunkt i innsendt søknad. Her fremgår blant annet hvem som er administrativt ansvarlig og prosjektleder, finansiering av prosjektet og fremdriftsplan. Hvis det underveis i prosjektet blir behov for å gjøre endringer i forhold til det som står skrevet i søknaden, skal dette avtales med sekretariatet

Ved spørsmål kontakt sekretariatsleder Vegar Ottesen på telefon 41240872 eller e-post.

Veiledningsdokument

Usikker på hvordan en populærvitenskapelig rapport bør skrives - eller hvordan regnskapet skal fylles ut? 
I tillegg til maler for din prosjekttype kan du laste ned veiledere her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.