Regionale kvalifiseringsprosjekter

For regionale kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport ved avsluting av prosjektet.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Regionalt hovedprosjekt

For både regionale bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og forskerprosjekter, skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år.

Etter at prosjektet er avsluttet skal det i tillegg leveres en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.