For regionale kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport ved avsluting av prosjektet.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og forskerprosjekter, skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år.

Etter at prosjektet er avsluttet skal det i tillegg leveres en populærvitenskapelig artikkel, regnskaps- og resultatrapport.

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer