For regionale kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avsluting av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport
  • Populærvitenskapelig rapport
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale forskerprosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

  • Fremdriftsrapport 
  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer