Kvalifiseringsstøtte

Regionale kvalifiseringsprosjekter skal rapporterer innen 1 måned etter prosjektet er avsluttet.

Sluttrapportering for kvalifiseringsprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact-lenke
  • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden
  • Populærvitenskapelig artikkel

RFF bruker rapportene i sin rapportering til Kunnskapsdepartementet.