Kvalifiseringsstøtte

Regionale kavlifiseringsprosjekter skal rapporterer innen 1 måned etter prosjektet er avsluttet

Sluttrapportering for kvalifiseringsprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact-lenke
  • Populærvitenskapelig rapport
  • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato