Kvalifiseringsstøtte

Regionale kvalifiseringsprosjekter skal rapporterer innen 1 måned etter prosjektet er avsluttet.

Sluttrapportering for kvalifiseringsprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport via SurveyXact-lenke
  • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden
  • Populærvitenskapelig artikkel

vi oppfordrer dere til å skrive den populærvitenskapelige artikkelen med mål å publisere den på Innovasjonsnytt fra Innlandet.

RFF bruker rapportene i sin rapportering til Kunnskapsdepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.