Hovedprosjekt

Regionale bedriftsprosjekter og regionale forskerprosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist.

 • Fremdriftsrapport hovedprosjekter skal sendes inn årlig innen 20. januar via SurveyXact-lenke.
 • Regnskapsrapport hovedprosjekter skal sende inn årlig senest innen 1. mars.
 • Sluttrapport hovedprosjekter skal rapportere om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
  Rapporteringen skal inkludere:
  • sluttrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
  • regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • populærvitenskapelig rapport

Fristene er kontraktsfestet og vi ber om at de overholdes. Vi er avhengig av fremdriftsrapportene for vår rapportering til Kunnskapsdepartementet.