RFF Møre og Romsdal

RFF Møre og Romsdal er eit ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og mobilisering til auka FOU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

Utlysingar

  • Kvalifiseringsprosjekt 2024
  • Forprosjekt FORREGION MobPro
Gå til utlysingar

Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på førespurnad, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Gå til rapportering

Kalender

22. sep 2021

Styremøte

30. mai 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 23. juni

23. jun 2022

Styremøte

31. aug 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 22. sept.

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt

14. nov 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 7. des.

07. des 2022

Styremøte

13. feb 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i mars

09. mar 2023

Styremøte

29. mai 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i juni

31. mai 2023

Søknadsfrist regionale hovedprosjekt

22. jun 2023

Styremøte

28. aug 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i september

21. sep 2023

Styremøte

20. nov 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i desember

14. des 2023

Styremøte

03. apr 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

08. mai 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

08. aug 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

12. sep 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

31. okt 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

05. des 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.