RFF Møre og Romsdal

RFF Møre og Romsdal er eit ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og mobilisering til auka FOU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

to menn som håndterer fisk

Utlysingar

  • Kvalifiseringsprosjekt 2024
  • Forprosjekt FORREGION MobPro
Gå til utlysingar

Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på førespurnad, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Gå til rapportering

Kalender

22. sep. 2021

Styremøte

30. mai 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 23. juni

23. jun. 2022

Styremøte

31. aug. 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 22. sept.

21. sep. 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt

14. nov. 2022

Innleveringsfrist for behandling i styremøte 7. des.

7. des. 2022

Styremøte

13. feb. 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i mars

9. mars 2023

Styremøte

29. mai 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i juni

31. mai 2023

Søknadsfrist regionale hovedprosjekt

22. jun. 2023

Styremøte

28. aug. 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i september

21. sep. 2023

Styremøte

20. nov. 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt og KSP forprosjekt

til behandling i styremøtet i desember

14. des. 2023

Styremøte

3. apr. 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

8. mai 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

8. aug. 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

12. sep. 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

31. okt. 2024

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

5. des. 2024

Møte i kompetanse- og næringsutvalget

Kalender

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.