RFF Møre og Romsdal

Utlysingar

Åpen utlysing på kvalifiseringsstøtte: Vi tek imot og behandlar søknadar fortløpande.

Gå til utlysingar

Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på førespurnad, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Gå til rapportering

Kalender

28 jan 2020

Styremøte

15 feb 2020

Utlysing kvalifiseringsprosjekt

25 mar 2020

Utlysing hovudprosjekt

15 apr 2020

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

19 mai 2020

Styremøte

20 mai 2020

Søknadsfrist hovudprosjekt

31 jul 2020

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

For behandling i styret 20.8

20 aug 2020

Styremøte

26 aug 2020

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

15 sep 2020

Styremøte

05 okt 2020

Innleveringsfrist kvalifiseringsprosjekt

27 okt 2020

Styremøte

28 okt 2020

Årskonferanse RFF

Utsatt til 2021 - ny dato kjem

15 des 2020

Styremøte

Kalender