Kontaktinformasjon

Postadresse:

Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Postboks 2501
6404 Molde

Utbetalingsanmodning skal sendast på e-post til:

post@mrfylke.no