Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på foresørsel, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Slik rapporterer du på kvalifiseringsprosjekt 

  • Fyll ut regnskapsrapport 
  • Skriv ei kort populærvitskapleg framstilling av prosjektresultata (sjå rettleiing)
  • Svar på elektronisk spørreundersøking (ta kontakt med sekretariatet for få lenke) 

Send rapportane samla til sekretariatsleiar innan 1 månad etter godkjent sluttdato. 

Slik rapporterer du på hovudprosjekt 

  • Send inn årleg framdriftsrapport innan 15. januar
  • Send inn årlege rekneskapsrapport innan 1. mars
  • Ved prosjektslutt, fyll ut regnskapsrapportskjema 
  • Skriv ei populærvitenskapelig fremstilling av prosjektresultata
  • Svar på elektronisk spørreundersøking (ta kontakt med sekretariatet for å få lenke)

Send rapportane samla til sekretariatsleiar innan 1 månad etter godkjent sluttdato.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.