Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på foresørsel, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Slik rapporterer du på kvalifiseringsprosjekt, forprosjekt og KSP-forprosjekt 

  • Fyll ut regnskapsrapport 
  • Skriv ei kort populærvitskapleg framstilling av prosjektresultata (sjå rettleiing)
  • Svar på elektronisk spørreundersøking (ta kontakt med sekretariatet for få lenke) 

Send rapportane samla til post@mrfylke.no innan 1 månad etter godkjent sluttdato. 

Slik rapporterer du på hovudprosjekt 

  • Send inn årlege rekneskapsrapport innan 1. mars
  • Ved prosjektslutt, fyll ut regnskapsrapportskjema 
  • Skriv ei populærvitenskapelig fremstilling av prosjektresultata
  • Svar på elektronisk spørreundersøking (ta kontakt med sekretariatet for å få lenke)

Send rapportane samla til post@mrfylke.no innan 1 månad etter godkjent sluttdato.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 23.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.