Rapportering

Prosjektet skal rapportere til RFF Møre og Romsdal på foresørsel, og når prosjektet er ferdig. Frist for rapportering er ein månad etter godkjent sluttdato.

Slik rapporterer du på kvalifiseringsprosjekt, forprosjekt og KSP-forprosjekt 

  • Fyll ut regnskapsrapport 
  • Skriv ei kort populærvitskapleg framstilling av prosjektresultata (sjå rettleiing)

Send rapportane samla til post@mrfylke.no innan 1 månad etter godkjent sluttdato. 

Slik rapporterer du på hovudprosjekt 

  • Send inn årlege rekneskapsrapport innan 1. mars
  • Ved prosjektslutt, fyll ut regnskapsrapportskjema 
  • Skriv ei populærvitenskapelig fremstilling av prosjektresultata

Send rapportane samla til post@mrfylke.no innan 1 månad etter godkjent sluttdato.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.