Utlysingar

Kvalifiseringsprosjekt 2021

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå

Regionalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt - forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

KSP forprosjekt i RFF skal brukes til å konkretisere problemstillinger og rigge samarbeidskonsortium for en søknad om KSP til forskningsrådet.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.