Utlysingar

Forsker til låns - MobPro

Søknadsfrist
Løpende

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter/kommuner og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning og utvikling sammen med ansatte i bedriften/kommunen i en avgrenset periode.

Søk nå

Forprosjekt for å mobilisere til forskningsbasert innovasjon - MobPro

Søknadsfrist
Løpende

MobPro skal mobilisere til forskningsbasert innovasjon. Forprosjektene er mindre FoU-prosjekter i bedrifter eller kommunale virksomheter med liten FoU-erfaring og som samarbeider med et FoU-miljø i prosjektet.

Søk nå

Kvalifiseringsprosjekt 2022

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå

Regionalt KSP-forprosjekt 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med KSP-hovedprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å møte viktige utfordringer.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 23.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.