Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forsker til låns - MobPro

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter/kommuner og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning og utvikling sammen med ansatte i bedriften/kommunen i en avgrenset periode.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

KSP forprosjekt 2023

Formålet med KSP-hovedprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å møte viktige utfordringer.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forprosjekt for å mobilisere til forskningsbasert innovasjon - MobPro

MobPro skal mobilisere til forskningsbasert innovasjon. Forprosjektene er mindre FoU-prosjekter i bedrifter eller kommunale virksomheter med liten FoU-erfaring og som samarbeider med et FoU-miljø i prosjektet.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifiseringsprosjekt 2023

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. juni 2023, 00:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.