Utlysingar

Regionalt hovedprosjekt i næringslivet - Høst 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringslivet i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene

Gjennomført

Regionalt hovedprosjekt i kommune - Høst 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med denne utlysningen er å styrke forsknings og innovasjonsevnen til kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført

Kvalifiseringsprosjekt 2021

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Gjennomført

Regionalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt - forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

KSP forprosjekt i RFF skal brukes til å konkretisere problemstillinger og rigge samarbeidskonsortium for en søknad om KSP til forskningsrådet.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 02.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.