Utlysingar

Søknadsfrist
17.
mar 2021

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå
Søknadsfrist
17.
mar 2021

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå