Utlysingar

Kvalifiseringsprosjekt 2021

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings og innovasjonsevnen til næringsliv og kommunal sektor i Møre og Romsdal, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå

Regionalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt - forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

KSP forprosjekt i RFF skal brukes til å konkretisere problemstillinger og rigge samarbeidskonsortium for en søknad om KSP til forskningsrådet.

Søk nå