RFF Agder

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon. Tilskuddsordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2023: Innleveringsfrister 1. september, 13. oktober, 24. november.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER 2023: Utlysningene er nå ute. Søknadsfrist 31.mai.

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"
Løpende søknadsfrist
 

Gå til utlysninger

19. april 2023

Utlysningen aktiveres

31. mai 2023

Søknadsfrist hovedprosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. juni 2023, 01:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.