RFF Agder

Det vil ikke komme flere utlysninger fra RFF Agder. Stortinget vedtok i desember 2023 å ikke videreføre finansieringen av de regionale forskningsfondene. Det er fortsatt mulig å søke midler fra Forskningsmobilisering Agder.

Utlysninger

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"

Løpende søknadsfrist
 

Gå til utlysninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.