RFF Agder

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon. Tilskuddsordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2022: Utlysningen er nå stengt.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER 2022: Søknadene er under behandling og vil legges frem til politisk behandling 19. januar 2023.

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"
Løpende søknafsfrist
 

Gå til utlysninger

22. apr 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

10. jun 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

10. aug 2022

Åpen for søknad hovedprosjekt

02. sep 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt

21. okt 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

02. des 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

19. januar 2023

Politisk behandling av hovedprosjektsøknader 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 23.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.