RFF Agder

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2021:

Innleveringsfrister er 15. mars, 1. mai, 1. september, 15. oktober og 1. desember.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER 2021:

Søknadsfrist er 20. oktober. Utlysningen åpnes 8. spetember.

 

 

 

 

Gå til utlysning

28 apr 2020

Handlingsplan for RFF Agder vedtas i fylkestinget

01 mai 2020

Innlevringsfrist for søknader om kvalifiseringsstøtte

22 mai 2020

Vedtak om kvalifiseringsstøtte

16 sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekter

01 okt 2020

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

23 okt 2020

Vedtak om kvalifiseringsstøtte

01 des 2020

Innleveringsfrist for søknader om kvalifiseringsstøtte

18 des 2020

Vedtak om kvalifiseringsstøtte