RFF Agder

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2022: Utlysningen er nå åpen med cut-off datoer 22. april, 10. juni. 2. september, 21. oktober, 2. desember.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER: Søknadsfrist 21. september 2022

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"
Løpende søknafsfrist
 

Gå til utlysninger

22. apr 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

10. jun 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

10. aug 2022

Åpen for søknad hovedprosjekt

02. sep 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

21. sep 2022

Søknadsfrist hovedprosjekt

21. okt 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

02. des 2022

Innleveringsfrist søknader om kvalifiseringsstøtte

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.