RFF Agder

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon. Tilskuddsordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2023: Utlysning kommer med søknadsfrister til høsten.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER 2023: Utlysningene er nå ute. Søknadsfrist 31.mai.

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"
Løpende søknafsfrist
 

Gå til utlysninger

19. april 2023

Utlysningen aktiveres

31. mai 2023

Søknadsfrist hovedprosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 22.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.