RFF Agder

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon. Tilskuddsordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

Utlysninger

REGIONALE FORPROSJEKTER 2023: Innleveringsfrister 1. september, 13. oktober, 24. november.

REGIONALE HOVEDPROSJEKTER 2023: Utlysningene er nå ute. Søknadsfrist 31.mai.

Forskningsmobilisering Agder:
- Forprosjekter
- Mobilitetsprosjekt "Forsker til låns"
Løpende søknadsfrist
 

Gå til utlysninger

19. april 2023

Utlysningen aktiveres

31. mai 2023

Søknadsfrist hovedprosjekt

13. oktober 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

24. november 2023

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

18. januar 2024

Politisk behandling av hovedprosjektsøknader med frist 31. mai

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.