Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Industri og tjenester