Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i...

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamar...

Søk nå

Regionalt samarbeidsprosjekt 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns

Søknadsfrist
Løpende

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Formålet til Forskningsmobilisering Agder er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. 

Søk nå

Regionale forprosjekter for bedrifter, kommunal sektor og forskningsorganisasjoner (2022)

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.