Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet

Formålet til Forskningsmobilisering Agder er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.