Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet

Formålet til Forskningsmobilisering Agder er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. 

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner og fylkeskommune 2023

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i...

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Regionalt samarbeidsprosjekt (KSP) 2023

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamar...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 22.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.