Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Søk nå
Søknadsfrist
16
sep 2020

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringslivet til å ta i bruk FoU i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og...

Velferd, kultur og samfunn
Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist
16
sep 2020

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Velferd, kultur og samfunn
Industri og tjenestenæringer