Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati, styring og fornyelse