Utlysninger

Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns

Søknadsfrist
Løpende

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet

Søknadsfrist
Løpende

Formålet til Forskningsmobilisering Agder er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. 

Søk nå

Regionale forprosjekter for bedrifter, kommunal sektor og forskningsorganisasjoner (2022)

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.