Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamar...

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i...

Søk nå

Regionalt samarbeidsprosjekt 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Søk nå

Regionale forprosjekter for bedrifter, kommunal sektor og forskningsorganisasjoner (2021)

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Søk nå