Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Søk nå
Industri og tjenestenæringer