Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamar...

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i...

Gjennomført

Regionalt samarbeidsprosjekt 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for næringslivet 2020

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Gjennomført
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020mars

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte

Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 18.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.