Utlysninger

Søknadsfrist
16.
sep 2020
Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Søknadsfrist
16.
sep 2020
Gjennomført

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringslivet til å ta i bruk FoU i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Test

Test