Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Industri og tjenester
Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Industri og tjenester
Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier