Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Søknadsfrist
Løpende

Test

Test

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.