Utlysninger

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner 2022

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i...

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamar...

Søknadsfrist
21.09
2022
Gjennomført

Regionalt samarbeidsprosjekt 2022

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for næringslivet 2020

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020mars

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 22.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.