Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt for kommuner og fylkeskommune 2023

Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner skal stimulere kommunal sektor til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter. RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsk...

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt samarbeidsprosjekt (KSP) 2023

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til ...

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter. RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarb...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter, kommunal sektor og forskningsorganisasjoner 2023

Kvalifiseringsstøtte er forprosjekter som skal mobilisere til økt FoU-innsats og bidra til å styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for næringslivet 2020

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020mars

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 16:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.