Utlysninger

Regionalt samarbeidsprosjekt 2020

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer. Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til...

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt kommuner og næringsliv 2020

Søknadsfrist
16.
sep 2020

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere kommunal sektor og næringslivet til å ta i bruk FoU i sine innovasjonsaktiviteter.  RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og...

Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for næringslivet 2020

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos næringslivet i Agder.

Gjennomført
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020mars

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte

Søknadsfrist
Løpende

Idéavklaringsmidler er en form for regional kvalifiseringsstøtte som skal stimulere forskningsstøttet innovasjon i Agder.

Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020

Søknadsfrist
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Gjennomført
Demokrati, styring og fornyelse