KONTAKT OSS

SEKRETARIATET

Stian Reiersen
sekretariatsleder
Telefon: + 47 473 54 144
stian.reiersen@agderfk.no

 

                 

REGIONALE FORSKNINGSFOND AGDER
Agder fylkeskommune

postmottak@agderfk.no

Postadresse
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse
Tordenskjoldsgate 65
Kristiansand