KONTAKT OSS

SEKRETARIATET

Tone Haraldsen
sekretariatsleder
Telefon: + 47 909 96 290
tone.haraldsen@agderfk.no

Linn Therese Andersen Bjugan
rådgiver
Telefon: + 47 476 71 000
Linn.Therese.Andersen.Bjugan@agderfk.no

                 

REGIONALE FORSKNINGSFOND AGDER
Agder fylkeskommune

postmottak@agderfk.no

Postadresse
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse
Tordenskjoldsgate 65
Kristiansand