Regionalt hovedprosjekt

Rapportering hovedprosjekt

Fremdriftsrapport for hovedprosjekt består av:

  • Fremdriftsrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til stian.reiersen@agderfk.no

Frist for fremdriftsrapportering er 20. januar.

Frist for regnskapsrapportering er 1. mars.

Sluttrapport for hovedprosjekt består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til stian.reiersen@agderfk.no
  • Populærvitenskapelig rapport - sendes til stian.reiersen@agderfk.no 

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.