Regionalt hovedprosjekt

Rapportering hovedprosjekt

Fremdriftsrapport for hovedprosjekt består av:

  • Fremdriftsrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til stian.reiersen@agderfk.no

Frist for fremdriftsrapportering er 20. januar.

Frist for regnskapsrapportering er 1. mars.

Sluttrapport for hovedprosjekt består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til stian.reiersen@agderfk.no
  • Populærvitenskapelig rapport - sendes til stian.reiersen@agderfk.no 

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.