Regionalt hovedprosjekt

Rapportering hovedprosjekt

Fremdriftsrapport for hovedprosjekt består av:

  • Fremdriftsrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til tone.haraldsen@agderfk.no

Frist for fremdriftsrapportering er 20. januar.

Sluttrapport for hovedprosjekt består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport - sendes til harald@lokalrevisjon.no med kopi til tone.haraldsen@agderfk.no
  • Populærvitenskapelig rapport - sendes til tone.haraldsen@agderfk.no 

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.