Regionalt hovedprosjekt

Rapportering hovedprosjekt

Fremdriftsrapport for hovedprosjekt består av:

  • Fremdriftsrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport for hovedprosjekt skal sendes inn årlig.

Det kreves revisorattestert prosjektregnskap for hvert kalenderår.

Frist for fremdriftsrapportering er 20. januar.

Frist for regnskapsrapportering er 1. mars.

Sluttrapport for hovedprosjekt består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • Populærvitenskapelig rapport - sendes til stian.reiersen@agderfk.no 

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.