Regional kvalifiseringsstøtte

Rapportene skal sendes til stian.reiersen@agderfk.no

Sluttrapport for kvalifiseringsstøtte består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Utfylt, signert og revisorattestert skjema for regnskapsrapportering
  • Populærvitenskapelig rapport

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Anmodning om utbetaling kan sendes inn sammen med sluttrapportene. Utbetalingen skjer så snart sluttrapportene er godkjent.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.