Regional kvalifiseringsstøtte

Rapportene skal sendes til postmottak@agderfk.no

Sluttrapport for kvalifiseringsstøtte består av:

  • Utfylt og signert skjema for sluttrapportering
  • Utfylt, signert og revisorattestert skjema for regnskapsrapportering
  • Populærvitenskapelig rapport

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Anmodning om utbetaling kan sendes inn sammen med sluttrapportene. Utbetalingen skjer så snart sluttrapportene er godkjent.