Regional kvalifiseringsstøtte

Rapportene skal sendes til stian.reiersen@agderfk.no

Sluttrapport for kvalifiseringsstøtte består av:

  • Sluttrapportering i SurveyXact - det sendes ut lenke i egen e-post
  • Utfylt, signert og revisorattestert skjema for regnskapsrapportering
  • Populærvitenskapelig rapport

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Anmodning om utbetaling kan sendes inn sammen med sluttrapportene. Utbetalingen skjer så snart sluttrapportene er godkjent.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.