Regionale forskningsfond ARKTIS

Regionale avklaringsmidler og regionale forprosjekter for bedrifter og regional offentlig sektor 2020.

 

Løpende søknadsfrist.

 

Gå til utlysninger

 

  • VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE UTBETALINGER
  • Når det gjelder RFFNORD, se den gamle fondssiden for rapporteringsrutiner og krav. 
Les mer