Regionale forskningsfond ARKTIS

RFF ARKTIS skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer. RFF ARKTIS har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Det vil ikke komme flere regionale forskningsfonds-utlysninger på RFFARKTIS. 

Stortinget vedtok i desember 2023 å ikke videreføre finansiering av de regionale forskningsfondene. 

 

Midlertidig vil FORREGION fortsatt kunne benytte utlysninger på dette nettstedet.

Gå til utlysninger

INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • All fremdrift og sluttrapportering skal gå via Surveyexact.
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
  • Gitt oppdelingen av Troms og Finnmark, vil det ikke være mulig å utbetale faktura fra 1. nov 2023 til 1. feb 2024.
Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 16:53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.