Regionale forskningsfond ARKTIS

Regionale forprosjekter for bedrifter og regional offentlig sektor 2020.

Løpende søknadsfrist.

 

Regionale bedriftsprosjekter, regionale offentilige og regionale samarbeidsprosjekter - grønn omstilling

Frist 20. okt 2021.

 

Gå til utlysninger

 

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • RFFARKTIS endrer rapporteringsrutiner. All fremdrift og sluttrapportering vil heretter gå via Surveyexact.
  • Økonomirapportering vil også endres etterhvert. 
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget frem til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
Les mer