Regionale forskningsfond ARKTIS

Regionale avklaringsmidler og regionale forprosjekter for bedrifter og regional offentlig sektor 2020.

 

Løpende søknadsfrist.

 

Gå til utlysninger

 

  • VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER
  • RFFARKTIS endrer rapporteringsrutiner. All fremdrift og sluttrapportering vil heretter gå via Surveyexact.
  • Økonomirapportering vil også endres etterhvert. 
  • RFFNORD-prosjekter (Prosjekter innvilget frem til og med 2019) skal rapportere til RFFARKTIS og følge nye rapporteringsrutiner. 
Les mer