Regionale forskningsfond ARKTIS

Det vil ikke komme flere regionale forskningsfondsutlysninger på RFFARKTIS.  Stortinget vedtok i 2023 å ikke videreføre finansiering av de regionale forskningsfondene. 

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre forskning. Her kan du søke på Troms og Finnmark.

Gå til utlysninger

INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • All fremdrift og sluttrapportering skal gå via Surveyexact.
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
  • NB! Ved behov for prosjektendringer, anbefales det å kontakte sekretariatet på telefon først. 
Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 15.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.