Regionale forskningsfond ARKTIS

Utlysninger

Regionale forprosjekter for bedrifter og regional offentlig sektor.

Løpende søknadsfrist - åpner 18. januar 2022.

 

Regionale bedriftsprosjekter, regionale offentlige og regionale samarbeidsprosjekter - grønn omstilling

Frist 15. mars 2022. (Legges ut senest 6 uker før frist).

Gå til utlysninger

Rapportering

 

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • RFFARKTIS endrer rapporteringsrutiner. All fremdrift og sluttrapportering vil heretter gå via Surveyexact.
  • Økonomirapportering vil også endres etterhvert. 
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget frem til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 21.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.