Regionale forskningsfond ARKTIS

RFF ARKTIS skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer. RFF ARKTIS har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter og regional offentlig sektor.

Utlysningene lukkes 1. september.

Regionale bedriftsprosjekter, regionale offentlige prosjekter, samt regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Ingen flere utlysninger for 2023.

Forregion 

Løpende søknadsfrist. Forregion Troms stenger 1. september.

Gå til utlysninger

INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • All fremdrift og sluttrapportering skal gå via Surveyexact.
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
  • Gitt oppdelingen av Troms og Finnmark, vil det ikke være mulig å utbetale faktura fra 1. nov 2023 til 1. feb 2024.
  • Siste frist for å sende utbetalingsanmodninger er 15. oktober 2023. 
Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.