Regionale forskningsfond ARKTIS

RFF ARKTIS har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer. RFF ARKTIS har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Regionale forprosjekter for bedrifter og regional offentlig sektor.

Løpende søknadsfrist 

Regionale bedriftsprosjekter, regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Ny frist vår 2023.

Forregion 

Løpende søknadsfrist

Gå til utlysninger

INFORMASJON VEDRØRENDE RAPPORTERING OG UTBETALINGER

  • All fremdrift og sluttrapportering skal gå via Surveyexact.
  • Økonomirapportering vil også endres etterhvert. 
  • RFFNORD-prosjekter Alle nordnorske RFF-prosjekter innvilget frem til og med 2019 skal rapportere til RFFARKTIS. 
Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.