Hvem søkte hva 1. juni

Straks sommer og 19 nye søknader om forskningsmidler er under vurdering. Stor bredde i tema fra forvaltning av Villsvin til bruk av kunstig intelligens i oppdrettsnæringen.

14 bedrifter og 5 offentlige institusjoner søkte midler til kvalifiseringsprosjekter innen fristen 1. juni. Krav til samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon er et krav.

Prosjektene skal nå vurderes av et regionalt panel før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding i begynnelsen av juli.

Søker Prosjekttittel
Eikholdt ressursenter Effekt av filterbriller. En bedre utprøving av filterglass for personer med lysømfinlighet og nedsatt synsfunksjon
Telefrukt as Kartlegging av kvalitet og uttesting av teknologier og prosesseringsalternativer for frasorterte moreller
Skien kommune The quest to make the home a safe treatment site - the relevance of disease-causing microbes
Chemring Nobel as Gjennvinning av eddiksyre - Teknologiutviklingsprosjekt
Blender Collective as Coworking som virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling
Skiens Cykkelfabrik as Electric Urban Mobility Platform
Green Power as Vannrensefontene for elvevann - adsorpsjon av tungmetaller og organiske forurensningskomponenter ved bruk av kalsinert marl og olivin
Sensocure as Konsept for kontinuerlig PCO2 maling på slimhinne
Telemark fylkeskommune Verdiskapende vandring i Vestfold og Telemark. Kunnskap og praksis for verdiskaping knyttet til natur- og kulturarvsbaserte opplevelser
Fishwell Technologies as Beslutningssystem basert på videoanalyse og maskinlæring rettet mot oppdrettsnæringen for redusert fiskedød, bedre fiskevelferd og miljø
Glommen skog sa, Avd Østfold og Akershus Villsvin? Behov for kunnskap i regional forvaltning
Trndz as Bedriftsøkonomisk styringsverktøy
Mectro as Testing av samspillet mellom en lab-on-a-chip (LOC) platform og instrument før masseproduksjon
Skagerak nett as Pålitelig strømforsyning i fremtidens smarte nett. Overtemperatur og brannårsak i kabelskap og nettstasjoner
More Anergy as Bruk av solvarme i bygg som klimagassreduserende tiltak
Bø kommune Ung Arena Telemark - nye møteplasser for samarbeid med ungdom om å skape bedre psykisk helse og livskvalitet
Gether as Energy neutral glass buildings
USN Ny kontinuerlig separasjon, konsentrasjon og sorteringsteknologi for helse, akvakultur, jordbruk, mat, skogbruk, miljø og industri
Imatis as Virtuelt hjemmesykehus - forprosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.