RFF ARKTIS

 

RFF ARKTIS har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

RFF ARKTIS har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Fylkesrådets mål er å utlyse midlene på en slik måte at det oppnås mest mulig forskning og at kompetanse skal tas i bruk slik at den blir spredt og forankret regionalt i landsdelen. Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, som for eksempel FORREGION (tidligere virkemidler for regional innovasjon og FoU) og nasjonale program fra Forskningsrådet. 
Fondet ønsker å ta et ansvar for at kompetanse hos næringsliv og FoU-institusjoner utveksles slik at nytteeffekten øker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.