Utlysninger Listeside

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for bedrifter 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. NB! Fra 15.06 vil RFF Arktis støttegrad settes til maks 50 % for søknader innsendt etter angitte dato. Ekstra støttegr...

Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for kommuner og regional off. sektor 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for offentlig drevet innovasjon regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 09.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.