Utlysninger Listeside

Regionale innovasjonsprosjekter for bedrifter høst 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  Fylkesrådet lyser ut til sammen 16 mill på de tre utlysningene med frist 21. september 2022, og vi...

Søk nå

Regionale samarbeidsprosjekter 2022 – utvikling av samisk næringsliv og samarbeid

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med denne utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon for videreutvikling av samisk næringsliv i Nord-Norge. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å øke og bygge samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og eventuelt offentlige aktører innenfor samisk næringsutvikling....

Søk nå

Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter Høst 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bidra til at forskningsinstitusjonene i fylket kan møte behovet for FoU og innovasjon i vårt næringsliv og offentlige sektor.  Næringslivet i Troms og Finnmark bygger i stor grad, direkte eller indirekte, på regionens naturgitte fortrinn og har store muligheter til å bidra til det grønne skiftet.  For å f...

Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for bedrifter 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for kommuner og regional off. sektor 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for offentlig drevet innovasjon regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.