Utlysninger Listeside

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION FINNMARK Forprosjekt - 2022

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION TROMS - Forprosjekt 2022

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for bedrifter 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte/forprosjekter for kommuner og regional off. sektor 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for offentlig drevet innovasjon regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.