Utlysninger Listeside

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Som følge av Covid-19 krisen vil fylkesrådet i Troms og Finnmark bruke RFF Arktis til å få opp, og holde ved like fokus på forskning i og for bedrifter i regionen. Det lyses derfor ut regionale avklaringsmidler i form av kvalifiseringsstøtte hvor målgruppene kan søke om forprosjektmidler for å forberede forskningsprosjekter i egen bedrift/virkso...

Søk nå
Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for offentlig drevet innovasjon regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Søk nå