Utlysninger Listeside

Søknadsfrist
21. sep.
2022
Gjennomført

Regionale innovasjonsprosjekter for bedrifter høst 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. Fylkesrådet lyser ut til sammen 16 mill på de tre utlysningene med frist 21. september 2022, og vil...

Søknadsfrist
21. sep.
2022
Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter 2022 – utvikling av samisk næringsliv og samarbeid

Formålet med denne utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon for videreutvikling av samisk næringsliv i Nord-Norge. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å øke og bygge samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og eventuelt offentlige aktører innenfor samisk næringsutvikling. Pros...

Søknadsfrist
21. sep.
2022
Gjennomført

Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekter Høst 2022

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bidra til at forskningsinstitusjonene i fylket kan møte behovet for FoU og innovasjon i vårt næringsliv og offentlige sektor. Næringslivet i Troms og Finnmark bygger i stor grad, direkte eller indirekte, på regionens naturgitte fortrinn og har store muligheter til å bidra til det grønne skiftet. For å få ...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

FORREGION TROMS - Forprosjekt

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre for...

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regionale forprosjekter for bedrifter

DENNE UTLYSNINGEN STENGER 15. NOVEMBER OG ÅPNER IKKE FØR 15. JANUAR, PGA. NØDVENDIG VEDLIKEHOLD. Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.