Utlysninger Listeside

Regionale samarbeidsprosjekt - grønn omstilling 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å møte behovet for å dra landets verdiskaping i en grønnere retning. Næringslivet i Troms og Finnmark bygger i stor grad, direkte eller indirekte, på regionens naturgitte fortrinn og har både et ekstra ansvar og ikke minst store muligheter til å bidra til det grønne skiftet. Midlene lyses ut som regionale...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Bransjer og næringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Grønn plattform

Regionale innovasjonsprosjekter for offentlig sektor 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med utlysningen er å stimulere regional offentlig sektor i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. 

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Regionale innovasjonsprosjekter for bedrifter 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer. 

Gjennomført

Regionale forprosjekter for bedrifter

Søknadsfrist
Løpende

DENNE UTLYSNINGEN STENGER 15. NOVEMBER OG ÅPNER IKKE FØR 15. JANUAR, PGA. NØDVENDIG VEDLIKEHOLD.     Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 15.59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.