Utlysninger Listeside

Regionale kompetanse og samarbeidsprosjekter - grønn omstilling vår 2022

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å møte behovet for å dra landets verdiskaping i en grønnere retning. Næringslivet i Troms og Finnmark bygger i stor grad, direkte eller indirekte, på regionens naturgitte fortrinn og har både et ekstra ansvar og ikke minst store muligheter til å bidra til det grønne skiftet. Midlene lyses ut som regionale...

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Naturvitenskap og teknologi
Grønn plattform

Regionale hovedprosjekter for bedrifter vår 2022

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  Fylkesrådet lyser ut til sammen 12 mill på de tre utlysningene med frist 16. mars 2022, og vil...

Gjennomført
Bransjer og næringer

Regionale hovedprosjekter for kommuner og offentlig sektor vår 2022

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Formålet med utlysningen er å stimulere regional offentlig sektor i Troms og Finnmark til å ta i bruk mer forskningsdrevet innovasjon og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  Fylkesrådet lyser ut til sammen 12 mill på de tre utlysningene med frist 16. mars 2022, og vil foreta en aktiv porteføljeforvaltning av innkomne søknader. 

Gjennomført
Politikk- og forvaltningsområder

Regionale forprosjekter for bedrifter

Søknadsfrist
Løpende

DENNE UTLYSNINGEN STENGER 15. NOVEMBER OG ÅPNER IKKE FØR 15. JANUAR, PGA. NØDVENDIG VEDLIKEHOLD.     Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Gjennomført

2020.05.19 Regionale avklaringsmidler

Søknadsfrist
Løpende

NB! DENNE UTLYSNINGEN HAR ENDELIG FRIST 1. MARS 2021. INTERESSERTE VIDERE BES SE PÅ UTLYSNINGEN AV REGIONALE FORPROSJEKTER.   Som følge av Covid-19 krisen vil fylkesrådet i Troms og Finnmark bruke RFF Arktis til å få opp, og holde ved like fokus på forskning i og for bedrifter i regionen. Det lyses derfor ut regionale avklaringsmidler i form av...

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.