Hovedprosjekter rapportering

For regionale bedriftsprosjekter, regionale institusjonsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist. For RFFNORD-prosjekter gjelder også disse rapporteringsrutinene.

 • Fremdriftsrapport hovedprosjekter skal sendes inn årlig i perioden 1. februar- 1. mars via SurveyXact-lenke.
 • Økonomirapport hovedprosjekter skal sende inn årlig
 • Sluttrapport hovedprosjekter skal rapportere om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
  Rapporteringen skal inkludere:
  • faglig sluttrapport
  • sluttrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
  • regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • populærvitenskapelig rapport og/eller powerpoint-fil

Fristene er kontraktsfestet og vi ber om at de overholdes. Vi er avhengig av fremdriftsrapportene for vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. Vi kan ikke garantere utbetaling før sommeren for årlige regnskapsrapporterer som kommer etter frist.

 

Kontakt: rffarktis.tffk.no