Hovedprosjekter rapportering

For regionale bedriftsprosjekter, regionale institusjonsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist. For RFFNORD-prosjekter gjelder også disse rapporteringsrutinene.

 • Fremdriftsrapport hovedprosjekter skal sendes inn årlig i perioden 1. februar- 1. mars via SurveyXact-lenke.
 • Økonomirapport hovedprosjekter skal sende inn årlig
 • Sluttrapport i SurveyXact.
 • hovedprosjekter skal rapportere om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
  Rapporteringen skal inkludere:
  • faglig sluttrapport
  • sluttrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
  • Revisorbekreftet regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • Kort populærvitenskapelig rapport, gjerne noe som er publiserbart m/bilde. (Kan unntas offentlighet). 

Fristene er kontraktsfestet og vi ber om at de overholdes. Vi er avhengig av fremdriftsrapportene for vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. Vi kan ikke garantere utbetaling før sommeren for årlige regnskapsrapporterer som kommer etter frist.

 

For link til elektronisk rapportering (SurveyXact) kontakt

julie.fredriksen@tromsfylke.no

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.