Kvalifiseringsstøtte

For regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal prosjekteier levere sluttrapport, populærvitenskapelig sammendrag og revisorattestert regnskapsrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er:

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Regionale hovedprosjekter

For regionale bedriftsprosjekter, institusjonsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer