Kvalifiseringsstøtte rapportering

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen én måned etter prosjektet er avsluttet

Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes innen én måned etter oppgitt sluttdato.

Regnskapsrapporten skal være revisorgodkjent.

Rapporteringen skal inkludere:

Sluttrapport for kvalifiseringsstøtte består av:

Rapportene skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato for prosjektet.

Anmodning om utbetaling kan sendes inn sammen med sluttrapportene. Utbetalingen skjer så snart sluttrapportene er godkjent.

  • RFFARKTIS forbeholder seg retten til å kreve annen rapportering om nødvendig

 

For link til elektronisk rapportering (Surveyexact) kontakt:

 

julie.fredriksen@tromsfylke.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.