«Navigasjonshjelp» til bedrifter som vil forske

Alle gode bedrifter kan bli enda bedre gjennom samarbeid med de rette forskningsmiljøene. Og for de aller fleste bedrifter som vil gi seg i kast med forskningsdrevet innovasjon, finnes det en offentlig støtteordning det går an å søke på. Oslo kommunes sju kompetansemeglere hjelper bedrifter med liten forskningserfaring i hovedstaden med å utnytte disse mulighetene. Kompetansemeglerne kan også hjelpe kommunens egne virksomheter. Tjenesten er gratis.

Fra venstre: Koordinator Anne Solheim, Kompetansemeglere: Vegard Sæterøy, Katja Kerschke, Per Olve Tobiassen, Ola Rostad, Trine Radmann og Gisle MardalKompetansemeglerne er et ledd i kommunens tiltak for å styrke forskningsbasert utvikling i næringslivet i Oslo, og har utgangspunkt i de tre innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Hovinbyen sirkulære Oslo og Punkt Oslo.

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

  • Å identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
  • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften eller kommunens virksomhet kan søke på
  • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad

Til sammen har de sju kompetansemeglerne mer enn 100 års erfaring med innovasjonsarbeid i bedrift, endring og omstilling, internasjonal markedsføring og navigering i finansielle ordninger. Både bedrifter som skal knytte forskningskontakter for første gang og selskaper som er i en fase der det er naturlig å søke EU-midler, kan få nyttige råd.

Det er bare å ta kontakt.

PerOlve Tobiassen.jpg

Per Olve Tobiassen
Kompetansemegler grønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor og på tvers av næringer
perolve@spinonas.no

Per Olve koordinerer teamet av kompetansemeglere og har lang fartstid som innovasjonsrådgiver, blant annet gjennom sitt eget konsulentselskap Spin On. Han er sivilingeniør med variert erfaring fra opp­drag for både SMB’r  til store teknologibedrifter i Kongsberg-området, der næringslivet er både høyteknologisk og internasjonalt rettet. Per Olve har jobbet med alt fra endringsledelse og grønn omstilling til produkt- og prosessinnovasjon på svært detaljert nivå. Han har lang erfaring i å koble bedrifter med de riktige forskningsmiljøene og har som sine kompetansemeglerkolleger full oversikt over støtteordningene. Han har også nyttige tips om hvordan innovasjonspartnere kan avklare forventninger og forpliktelser før de går i gang med et felles prosjekt, slik at alle vet hva de går til.

Per Olve er over snittet ivrig med sykkel, ski og løpesko. Han har etter hvert pådratt seg en utstyrspark som gjør at han er mer opptatt av å låse døra til boden enn til selve huset.

Trine Radmann.jpg

Trine Radmann
Kompetansemegler helse og livsvitenskap
trine.radmann@norwayhealthtech.com

Trine er internasjonal sjef i Norway Health Tech, som utvikler og industrialiserer ny helseteknologi og nye behandlingsløsninger i verdensklasse. Hun ledet NHOs Brussel-kontor i mange år, har jobbet med UDs næringspolitiske satsninger og vært kommunikasjonsdirektør i energibransjen. Trine har lang erfaring med internasjonal markedsføring og solid innsikt i forutsetningene for vellykket forretningsutvikling for bedrifter som konkurrerer på en internasjonal arena. Hun vet hvilke finansielle støtteordninger som passer bedrifter i ulike faser og har god oversikt over medisinsk-teknologiske forskningsmiljøer både hjemme og ute. Bedrifter med behov for klinisk uttesting av nye helseløsninger vil også ha nytte av Trines nettverk.

Når Trine ikke er på jobb, er hun gjerne på farten med en fullvoksen Grand Danois. Sekstifem kilo tung og notorisk nysgjerrig sørger den for at enhver tur i skog og mark også blir effektiv styrketrening.

Vegard Sæterøy. (Foto: Skåppå)

Vegard Sæterøy

Digitalisering og kunstig intelligens

 

Vegard er innovasjonsrådgiver i Aider Innovasjon (tidligere E11EVE), som bistår bedrifter med innovasjon og utvikling. Han har master i innovasjon og ledelse og solid erfaring fra prosjekt- og forretningsutvikling, særlig knyttet til digitalisering og kunstig intelligens (KI). Vegard har tidligere jobbet som digital forretningsutvikler i Lindbak og som bedriftsrådgiver og kompetansemegler i innovasjonsselskapet Skåppå. Han er god til å se sammenhengen mellom en bedrifts målsettinger og utviklingsbehov – og til å finne forskningspartnere som kan bidra til å realisere ambisjonene. Virksomheter som ønsker å utvikle seg ved å forske på bruk av KI eller digitalisering – uavhengig av bransje – vil ha nytte av å snakke med Vegard.

Vegard er en nysgjerrig sjel som ifølge eget utsagn snoker uforholdsmessig mye rundt på Youtube og i diverse podkaster. Likevel finner han også tid til friluftsliv og fotball – og til å følge opp et stadig voksende internship-program han var med på å starte opp i Gudbrandsdalen.

Nina Simon

Nina Simon

Sirkulærøkonomi

Nina@nfta.no

En av Ninas åpenbare styrker som kompetansemegler er at hun har sittet på «de fleste sider av bordet». Hun har solid internasjonal utdannelse med doktorgrad innen realfag og lang erfaring fra både akademia, forskning, virkemiddelapparatet, prosjektgenerering, gründervirksomhet og annet næringsliv. I dag er Nina forsknings- og utviklingsansvarlig i NF&TA, en klyngeorganisasjon som jobber for bærekraftig verdiskaping i tekstilnæringen. Noe av det kjekkeste Nina vet, er å koble gode ideer med prosjektpartnere som i utgangspunktet kanskje ikke har tenkt på hverandre. De fleste bedrifter knyttet til verdikjeden for mote og tekstil kan ha nytte av en prat med Nina, spesielt de som driver med retail, tjenesteutvikling, innsamling, sortering eller gjenbruk. Hun oppfordrer særlig bedrifter som kan bidra til å fylle hullene i den sirkulærøkonomiske verdikjeden, til å ta kontakt. Hun er også tilhenger av mer offentlig-privat samarbeid, fordi hun mener det trengs for å løse de komplekse utfordringene i omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Fritiden tilbringer Nina oftest på hesteryggen. Sammen med My Luck finner hun roen – og gjerne også en god idé eller to.

Gisle Mardal

Gisle Mardal

Sirkulærøkonomi

Gisle@nfta.no

Gisle har solid kunnskap om sirkulær økonomi og om tekstilnæringens utfordringer knyttet til bærekraftig verdiskaping. Han kjenner bransjen fra både inn- og utsiden: Etter designutdanning i London og en internasjonal karriere som motedesigner, tok han master i innovasjon og entreprenørskap. Siden har han jobbet for å skape rammevilkår som kan gi en levedyktig og bærekraftig tekstilindustri. Gisle har vært sentral i utviklingen av næringsklyngen NF&TA, som er et nasjonalt innovasjons- og kompetansemiljø for tekstil- og motebransjen i Norge, og har tidligere ledet Norwegian Fashion Institute og Manufacture Oslo. Han har også næringspolitisk erfaring og utviklet satsingen for kreative næringer i landsforeningen Abelia i NHO. I dag er Gisle utviklingsansvarlig for NF&TA. Som kompetansemegler drar han nytte av lang erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon. Han er dessuten en førsteklasses guide til aktuelle finansieringskilder for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Gisle har en kreativ åre og liker å jobbe med hendene. I sommerhalvåret dyrker han gjerne planter og grønne fingre i hagen, ellers treffer du ham ofte med nesen i en god bok.

Katja Kerschke

Katja Kerschke

Kompetansemegler grønn omstilling, sirkulærøkonomi, digitalisering og innovasjon i offentlig sektor
katja@solenergiklyngen.no

Katja er prosjektutvikler og EU-rådgiver i Solenergiklyngen, en bransjeforening med mer enn 150 partnere. I likhet med sitt fødested – hansabyen Hamburg – har Katja alltid vært internasjonalt orientert. Hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon og forretningsutvikling i DNV GL, et av verdens største klassifiseringsselskaper. Hun har også vært mange år ved Innovasjon Norges kontor i Hamburg. Der jobbet hun først med å hjelpe norske bedrifter inn på det tyske markedet, deretter med å få tyske selskaper til å investere i Norge. Katja har erfaring med ulike bransjer og særlig solid kjennskap til maritim industri og fornybar energi. Hun vil være en god sparringpartner for både oppstartsselskaper, SMB-segmentet og større aktører når det gjelder finansiering, forretningsmodeller og fremstøt mot internasjonale markeder. Katja har et stort nettverk ikke bare i Norge, der hun har bodd siden 2019, men også internasjonalt. I tillegg til morsmålet tysk, snakker hun flytende engelsk, svært godt norsk og spansk til feriebruk.

Etter jobb tar Katja gjerne skiene fatt. For en som er oppvokst i Hamburg, innebærer norsk snø en udiskutabel klimatisk oppgradering.

Ola Rostad.jpg 

Ola Rostad
Kompetansemegler grønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor og på tvers av næringer
ola@solenergiklyngen.no

Ola drev med sirkulærøkonomi lenge før vi andre hadde hørt ordet. Han driver konsulentselskapet Tretorget, som han etablerte i 2002, og jobber for næringsklyngene Norwegian Wood Cluster og Solenergiklyngen. Han har lang ledererfaring fra skogs- og tømmerindustri, blant annet fra Skogeiersamvirket. Ola vet hva det vil si å være bedriftseier på jakt etter samarbeidspartnere og støtte til å realisere gode ideer. Han har full oversikt over hvilke støtteordninger som finnes for bedrifter som vil redusere klimaavtrykket og bli del av et sunnere økonomisk kretsløp. Han navigerer stødig i ulike forskningsfarvann for å finne riktig kompetanse for ulike bedrifter og har nyttige tips om hvordan man spisser en søknad. Som kompetansemegler vil Ola gjerne komme tidlig inn i bildet. Da kan han bidra med avklaringer som gjør at bedriftene kan bruke tid og krefter på de riktige utfordringene.

Etter jobb finner Ola gjerne frem motorsag og vedkløyver. Da senker roen seg i kropp og sjel.

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.