«Navigasjonshjelp» til bedrifter som vil forske

Alle gode bedrifter kan bli enda bedre gjennom samarbeid med de rette forskningsmiljøene. Og for de aller fleste bedrifter som vil gi seg i kast med forskningsdrevet innovasjon, finnes det en offentlig støtteordning det går an å søke på. Oslo kommunes fire kompetansemeglere hjelper små og mellomstore bedrifter i hovedstaden med å utnytte disse mulighetene. Tjenesten er gratis.

Kompetansemeglerne er et ledd i kommunens tiltak for å styrke forskningsbasert utvikling i næringslivet i Oslo, og har utgangspunkt i de tre innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum.

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

  • Å identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
  • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på
  • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad

Til sammen har de fire kompetansemeglerne mer enn 80 års erfaring med innovasjonsarbeid i bedrift, endring og omstilling, internasjonal markedsføring og navigering i finansielle ordninger. Både bedrifter som skal knytte forskningskontakter for første gang og selskaper som er i en fase der det er naturlig å søke EU-midler, kan få nyttige råd.

Det er bare å ta kontakt.

Ola Rostad.jpg 

Ola Rostad
Kompetansemegler grønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor og på tvers av næringer
ola@solenergiklyngen.no

Ola drev med sirkulærøkonomi lenge før vi andre hadde hørt ordet. Han driver konsulentselskapet Tretorget, som han etablerte i 2002, og jobber for næringsklyngene Norwegian Wood Cluster og Solenergiklyngen. Han har lang ledererfaring fra skogs- og tømmerindustri, blant annet fra Skogeiersamvirket. Ola vet hva det vil si å være bedriftseier på jakt etter samarbeidspartnere og støtte til å realisere gode ideer. Han har full oversikt over hvilke støtteordninger som finnes for bedrifter som vil redusere klimaavtrykket og bli del av et sunnere økonomisk kretsløp. Han navigerer stødig i ulike forskningsfarvann for å finne riktig kompetanse for ulike bedrifter og har nyttige tips om hvordan man spisser en søknad. Som kompetansemegler vil Ola gjerne komme tidlig inn i bildet. Da kan han bidra med avklaringer som gjør at bedriftene kan bruke tid og krefter på de riktige utfordringene.

Etter jobb finner Ola gjerne frem motorsag og vedkløyver. Da senker roen seg i kropp og sjel.

Trine Radmann.jpg

Trine Radmann
Kompetansemegler helse og livsvitenskap og internasjonalisering
trine.radmann@norwayhealthtech.com

Trine er internasjonal sjef i Norway Health Tech, som utvikler og industrialiserer ny helseteknologi og nye behandlingsløsninger i verdensklasse. Hun ledet NHOs Brussel-kontor i mange år, har jobbet med UDs næringspolitiske satsninger og vært kommunikasjonsdirektør i energibransjen. Trine har lang erfaring med internasjonal markedsføring og solid innsikt i forutsetningene for vellykket forretningsutvikling for bedrifter som konkurrerer på en internasjonal arena. Hun vet hvilke finansielle støtteordninger som passer bedrifter i ulike faser og har god oversikt over medisinsk-teknologiske forskningsmiljøer både hjemme og ute. Bedrifter med behov for klinisk uttesting av nye helseløsninger vil også ha nytte av Trines nettverk.

Når Trine ikke er på jobb, er hun gjerne på farten med en fullvoksen Grand Danois. Sekstifem kilo tung og notorisk nysgjerrig sørger den for at enhver tur i skog og mark også blir effektiv styrketrening.

Eirik Andreassen.jpg

Eirik Andreassen
Kompetansemegler digitalisering
eirik.andreassen@digitalnorway.com

Eirik er ansvarlig for omstilling og regionale partnere i Digital Norway – også kjent som Toppindustrisenteret. Han er opptatt av at norske bedrifter skal bli like gode på digitalisering som en viss jærbu er til å dryle ballen i nota fra alle vinkler. Eirik er sivilingeniør, har drevet eget konsulentselskap og har tjue års internasjonal ledererfaring fra blant annet Det Norske Veritas og Veritas Petroleum Services. Han vet mye om hvilke knapper du skal trykke på for å bli bedre til å utnytte digitale verktøy og utvikle digitale forretningsmodeller. Han kan sette deg i kontakt med forskningsmiljøer som er relevante for din virksomhet og har god oversikt over offentlige støtteordninger.

Eirik liker å utforske det som kan kalles grenselandet for egne talenter, og har nylig slått seg på møbelsnekring. Det har resultert i en maskinpark verdig et middels snekkerfirma og skap og reoler på løpende bånd. Noen av dem er riktig fine.

PerOlve Tobiassen.jpg

Per Olve Tobiassen
Kompetansemegler grønn omstilling og sirkulærøkonomi, innovasjon i offentlig sektor og på tvers av næringer
perolve@spinonas.no

Per Olve har lang fartstid som innovasjonsrådgiver, blant annet gjennom sitt eget konsulentselskap Spin On. Han er sivilingeniør med variert erfaring fra opp­drag for både SMB’r  til store teknologibedrifter i Kongsberg-området, der næringslivet er både høyteknologisk og internasjonalt rettet. Per Olve har jobbet med alt fra endringsledelse og grønn omstilling til produkt- og prosessinnovasjon på svært detaljert nivå. Han har lang erfaring i å koble bedrifter med de riktige forskningsmiljøene og har som sine kompetansemeglerkolleger full oversikt over støtteordningene. Han har også nyttige tips om hvordan innovasjonspartnere kan avklare forventninger og forpliktelser før de går i gang med et felles prosjekt, slik at alle vet hva de går til.

Per Olve er over snittet ivrig med sykkel, ski og løpesko. Han har etter hvert pådratt seg en utstyrspark som gjør at han er mer opptatt av å låse døra til boden enn til selve huset.

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.