RFF Viken

Utlysninger

I 2022 planlegger RFF Viken å ha følgende utlysninger:

Frist 1. februar: Kvalifiseringsprosjekt

Frist 1. mai: Kvalifiseringsprosjekt

Frist 22. September: Hovedprosjekt.

Utlysningen av avklaringsmidler/forundersøkelser "Viken viser vei" er aktiv for innsending av søknader. Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort internasjonalt potensial og med høy risiko.

Innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 20. oktober 2021 blir behandlet av ekspertpaneler i januar 2022. Svar på søknadene kan forventes primo februar 2022.

 

 

 

 

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Viktige datoer

01. mai 2021

Søknadsfrist for Kvalifiseringsprosjekt

21. mai 2021

Vedtaksmøte

Styret behandler og vedtar søknadene. 

Uke 21

Svar på søknaden

05. nov 2021

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Viktige datoer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. januar 2022, 22.59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.