RFF Viken

Utlysninger

Utlysning av "Regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv" og "Regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor" med søknadsfrist 20. oktober kl 1300 er nå aktiv for innsending av søknader.

Utlysningen av avklaringsmidler/forundersøkelser "Viken viser vei" er nå aktiv. Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort internasjonalt potensial og med høy risiko.

For 2021 planlegges det med ytterlige en utlysning av kvalifiseringsprosjekt med søknadsfrist  1. november.

 

 

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Viktige datoer

01. mai 2021

Søknadsfrist for Kvalifiseringsprosjekt

21. mai 2021

Vedtaksmøte

Styret behandler og vedtar søknadene. 

Uke 21

Svar på søknaden

05. nov 2021

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Viktige datoer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 20.29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.