RFF Viken

Utlysninger

Utlysning av kvalifiseringsprosjekter med søknadsfrist 1. mai kl 1300 er aktiv for innsending av søknader.

 

For 2021 planlegges det med ytterlige to utlysninger av kvalifiseringsprosjekt med søknadsfrister hhv. 1. september og 1. november.

Det planlegges også en utlysning av hovedprosjekter med søknadsfrist 20. oktober.

 

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Kalender

Kalender