RFF Viken

Utlysninger

Utlysning av hovedprosjekter med frist 21. september 21 er nå publisert som planlagt. Utlysningene vil bli gort aktive for innsending senest seks uker før frist. 

Utlysningen av avklaringsmidler/forundersøkelser "Viken viser vei" er aktiv for innsending av søknader. Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort internasjonalt potensial og med høy risiko.

Styret ser på mulighet for å lyse ut midler til ytterligere en runde med kvalifiseringsstøtte. Denne vil eventuelt komme til høsten. 

 

 

 

 

Gå til utlysninger

Prosjektrapportering

  • Kvalifiserings-/forprosjekt
  • Regionale bedriftsprosjekter
  • Regionale offentlige prosjekter
Les mer

Viktige datoer

01. mai 2021

Søknadsfrist for Kvalifiseringsprosjekt

21. mai 2021

Vedtaksmøte

Styret behandler og vedtar søknadene. 

Uke 21

Svar på søknaden

05. nov 2021

Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Viktige datoer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.