Sekretariat og styre

Sekretariat

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Viken
Viken fylkeskommune 

 

Arild Klingsheim
Sekretariatsleder
Tlf: 92 82 52 47 

Esben Trosterud 
Tlf: 40 20 06 26

Åge Sund
Rådgiver
Tlf: 32 80 86 90

Gabriela Grolms
Rådgiver
Tlf:32 30 00 00

Steinar Normann
Rådgiver
Tlf: 32 30 00 00

Styret

Informasjon om styremedlemmene finner du her

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Styreleder: Rolf Jarle Aaberg

Nestleder: Kristin Falk

Camilla Røsjø

Hanne Mette Kristensen

Ingunn Olsen

Kristine Nore

Pål Mikkelsen

Espen Krogh