Sekretariat og styre

Sekretariat

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Viken
Viken fylkeskommune 

 

Kjell Øygarden 
Teamleder
Tlf: 22 05 53 07 / 90 67 97 33

Arild Klingsheim
spesialrådgiver
Tlf: 92 82 52 47  

Åge Sund
Rådgiver
Tlf: 32 80 86 90

Gabriela Grolms
Rådgiver
Tlf:32 30 00 00

Steinar Normann
Rådgiver
Tlf: 32 30 00 00

 

 

Medlemmer til styret for RFF Viken skal velges og vil trolig være på plass i april 2020

Styremedlemmer

Varamedlemmer