Sekretariat og styre

Sekretariat

Kontaktinformasjon
Regionale forskningsfond Viken
Viken fylkeskommune 

 

Kjell Øygarden 
Teamleder
Tlf: 90 67 97 33

Arild Klingsheim
spesialrådgiver
Tlf: 92 82 52 47  

Åge Sund
Rådgiver
Tlf: 32 80 86 90

Gabriela Grolms
Rådgiver
Tlf:32 30 00 00

Steinar Normann
Rådgiver
Tlf: 32 30 00 00

Styret

Informasjon om styremedlemmene finner du her

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Styreleder:
Rolf Jarle Aaberg

Camilla Røsjø

Hanne Mette Kristensen

Inngunn Olsen

Kristine Nore

Pål Mikkelsen

Sveinung Skule

Espen Krogh

Kristin Falk