Nyheter

RFF Viken mottok 12 søknader om kvalifiseringsstøtte til fristen 1. november.

Søknadene vil bli behandlet av et regionalt panel, og besluttet av styret i styremøte 7. desember 2022. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. juni 2023, 00:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.