Utlysninger liste

Avklaringsprosjekt - Viken viser vei!

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med sto...

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.