Utlysninger liste

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 2023

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt - Bedrift 2023

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2023

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Viken - Bedriftsprosjekt

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Vi ønsker å støtte...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.