Utlysninger liste

Søknadsfrist
01.
nov 2020
Løpende

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Søk nå
Søknadsfrist
18.
nov 2020

Formålet med utlysningene er å stimulere det private næringslivet og offentlige aktører i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har privat-offentlig samarbeid vil bli prioritert.

Søk nå
Søknadsfrist
18.
nov 2020

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søk nå