Utlysninger liste

Regionalt kvalifiseringsprosjekt - september 2022

Søknadsfrist
01.
sep 2022
Løpende

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Søk nå

FORREGION Viken - Bedriftsprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Vi ønsker å støtte...

Søk nå

Avklaringsprosjekt - Viken viser vei!

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med sto...

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - 2022

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.