Utlysninger liste

Regionalt kvalifiseringsprosjekt - februar 22

Søknadsfrist
02.
feb 2022

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.   

Søk nå

Avklaringsprosjekt - Viken viser vei!

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med sto...

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 16.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.