Utlysninger liste

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt - Bedrift 2023

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søknadsfrist
Løpende
31.05.2023
Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 2023

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2023

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Avklaringsprosjekt - Viken viser vei!

Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med sto...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.