Utlysninger liste

Regionalt kvalifiseringsprosjekt - November 21

Søknadsfrist
01.
nov 2021
Løpende

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  I denne utlysningen er tre av de åtte millionene øremerket prosjekter innen sirkulærøkonomi eller digitalisering.

Gjennomført

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2020

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.   

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i bedrift - oktober 21

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - oktober 21

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene.  Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 14.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.