Regionalt kvalifiserings-/forprosjekt

For regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Regionalt hovedprosjekt

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

  • Fremdriftsrapport 
  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer