Regionalt kvalifiseringsprosjekt

Regionale kavlifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avslutte

  • Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
    Rapporteringen skal inkludere:
    • Sluttrapport via SurveyXact-lenke som blir tilsendt på forespørsel
    • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato

Kontaktperson Arild Klingsheim

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2022, 10.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.