Kontakt oss

Regjeringen bevilget ikke midler til Regionale forskingsfond i 2023, og fondets aktivitet består p.t. i å forvalte de prosjektene som er finansiert.

Sekretariat: 

Regionale Forskningsfond Oslo

Oslo kommune

 

Styret:

 

Navn

Vibecke Hverven

Vibecke Hverven, styreleder

 • Partner i Considium Consulting Group.
 • Erfaring fa toppledelse, prosjekt- og styrearbeid i ulike sektorer.
 • Hun har blant annet vært daglig leder i OBOS prosjekt, regional manager i DNV GL Energy advisory, og administrerende direktør for SWECO Norge.
 • Styreleder for NGI (Norges geotekniske institutt), og flere andre selskaper.
Lars Henrik Bøhler

Lars Henrik Bøhler, nestleder

 • Bydelisdirektør i bydel Østensjø
 • Har tidligere vært administrerende direktør i Omsorgsbygg, rådmann i Oppegård i kommune, og har bakgrunn fra politiet, blant annet har han vært direktør for Politiets data- og materielltjeneste
 • Har over mange år jobbet med universiteter, høyskoler, forskningsmiljøer og private for å forbedre, forenkle og fornye prosesser og tjenester. 
Bjørn Thorud

Bjørn Thorud, styremedlem

 • Bred erfaring fra næringslivet innen både energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon.
 • Til daglig jobber han med solenergi, smart-grid og energilagring i Multiconsult
 • Han har tidligere vært teknologisjef i Scatec Solar og programkoordinator i Forskningsrådet under EnergiX-programmet.

 Kathrine Myhre

Kathrine Myhre, styremedlem

 • CEO i Norges største helseklynge, Norway Health Tech
 • Engasjert i innovasjon og næringsutvikling , og har de siste 10 årene særlig hatt et fokus på helse
 • Hun begynner som Administrerende direktør i Patentstyret 1. januar 2021

 

 

Harald Aas

Harald Aas, styremedlem

 • Kommunikasjonssjef ved TØI (Transportøkonomisk institutt)
 • Bred kompetanse innen kommunikasjonsfeltet , herunder forskningsformidling, kommunikasjonsrådgivning, redaktørarbeid og strategisk kommunikasjon.
 • Har tidligere vært ansvarlig redaktør av tidsskriftene Samferdsel (TØI) og Apollon (Universitetet i Oslo).

 

Gilbert K Adarkwah

Gilbert Kofi Adarkwah, styremedlem

 • Assistant Professor på Handelshøgskolen BI, hvor han forsker på internasjonalisering av norske bedrifter.
 • Har tidligere jobbet som Nordisk leder for underwriting i If Skadeforsikring NUF, og vært Trade and Investments attache i FN New York og CEO Advisor for Aker Energy.
 • Har styreerfaring fra blant annet Rev Ocean (Plastic ReVolution), Alternegy Group AS og Ducky AS i Trondheim.
Elise Husum

Elise Husum, styremedlem

 • Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet.
 • Har tidligere bl.a vært avdelingsdirektør i Forskningsrådet, først med ansvar for de regionale virkemidlene og senere for de største næringsrettede virkemidlene..
 • Hun har jobbet med bedriftsutvikling, næringsutvikling og regionalutvikling siden 1996 og har god kjennskap til store deler av virkemiddelapparatet
 • Kjenner godt til ordningen med RFF fra sitt arbeid i Forskningsrådet.
Petra N Andersen

Petra N Andersen, varamedlem

 • Jobber med Strategi, innovasjon og næringsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet.
 • Tidligere vært Fagsjef Innovasjon, Oslo kommune. Nordic Innovation, Seksjonssjef administrasjon og FoU, Sveriges forsvarsuniversitet.
 • Har også vært EU koordinator, Carrefour nettverk, Medicon Valley Academy, København
Espen Robertsen

Espen Robertsen, varamedlem

 • Uavhengig rådgiver i Inspirante AS.
 • Omfattende erfaring fra styrearbeid, virksomhetsledelse, prosjektledelse, strategiarbeid samt virksomhets-utvikling i offentlig og privat sektor. 
 • Har arbeidet om rådgivende ingeniør, Førsteamanuensis, Prosjektdirektør og i ulike lederroller i Skanska Norge.
 • Styreleder og styremedlem i en rekke selskaper samt forskningssenteret «Zero Emission Building»

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.