Kontakt oss

Regjeringen bevilget ikke midler til Regionale forskingsfond i 2023, og fondets aktivitet består p.t. i å forvalte de prosjektene som er finansiert.

Sekretariat: 

Regionale Forskningsfond Oslo

Oslo kommune

 

Styret:

 

Navn

Vibecke Hverven

Vibecke Hverven, styreleder

 • Partner i Considium Consulting Group.
 • Erfaring fa toppledelse, prosjekt- og styrearbeid i ulike sektorer.
 • Hun har blant annet vært daglig leder i OBOS prosjekt, regional manager i DNV GL Energy advisory, og administrerende direktør for SWECO Norge.
 • Styreleder for NGI (Norges geotekniske institutt), og flere andre selskaper.
Lars Henrik Bøhler

Lars Henrik Bøhler, nestleder

 • Bydelisdirektør i bydel Østensjø
 • Har tidligere vært administrerende direktør i Omsorgsbygg, rådmann i Oppegård i kommune, og har bakgrunn fra politiet, blant annet har han vært direktør for Politiets data- og materielltjeneste
 • Har over mange år jobbet med universiteter, høyskoler, forskningsmiljøer og private for å forbedre, forenkle og fornye prosesser og tjenester. 
Bjørn Thorud

Bjørn Thorud, styremedlem

 • Bred erfaring fra næringslivet innen både energibruk i bygg og fornybar energiproduksjon.
 • Til daglig jobber han med solenergi, smart-grid og energilagring i Multiconsult
 • Han har tidligere vært teknologisjef i Scatec Solar og programkoordinator i Forskningsrådet under EnergiX-programmet.

 Kathrine Myhre

Kathrine Myhre, styremedlem

 • CEO i Norges største helseklynge, Norway Health Tech
 • Engasjert i innovasjon og næringsutvikling , og har de siste 10 årene særlig hatt et fokus på helse
 • Hun begynner som Administrerende direktør i Patentstyret 1. januar 2021

 

 

Harald Aas

Harald Aas, styremedlem

 • Kommunikasjonssjef ved TØI (Transportøkonomisk institutt)
 • Bred kompetanse innen kommunikasjonsfeltet , herunder forskningsformidling, kommunikasjonsrådgivning, redaktørarbeid og strategisk kommunikasjon.
 • Har tidligere vært ansvarlig redaktør av tidsskriftene Samferdsel (TØI) og Apollon (Universitetet i Oslo).

 

Gilbert K Adarkwah

Gilbert Kofi Adarkwah, styremedlem

 • Assistant Professor på Handelshøgskolen BI, hvor han forsker på internasjonalisering av norske bedrifter.
 • Har tidligere jobbet som Nordisk leder for underwriting i If Skadeforsikring NUF, og vært Trade and Investments attache i FN New York og CEO Advisor for Aker Energy.
 • Har styreerfaring fra blant annet Rev Ocean (Plastic ReVolution), Alternegy Group AS og Ducky AS i Trondheim.
Elise Husum

Elise Husum, styremedlem

 • Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet.
 • Har tidligere bl.a vært avdelingsdirektør i Forskningsrådet, først med ansvar for de regionale virkemidlene og senere for de største næringsrettede virkemidlene..
 • Hun har jobbet med bedriftsutvikling, næringsutvikling og regionalutvikling siden 1996 og har god kjennskap til store deler av virkemiddelapparatet
 • Kjenner godt til ordningen med RFF fra sitt arbeid i Forskningsrådet.
Petra N Andersen

Petra N Andersen, varamedlem

 • Jobber med Strategi, innovasjon og næringsutvikling i Digitaliseringsdirektoratet.
 • Tidligere vært Fagsjef Innovasjon, Oslo kommune. Nordic Innovation, Seksjonssjef administrasjon og FoU, Sveriges forsvarsuniversitet.
 • Har også vært EU koordinator, Carrefour nettverk, Medicon Valley Academy, København
Espen Robertsen

Espen Robertsen, varamedlem

 • Uavhengig rådgiver i Inspirante AS.
 • Omfattende erfaring fra styrearbeid, virksomhetsledelse, prosjektledelse, strategiarbeid samt virksomhets-utvikling i offentlig og privat sektor. 
 • Har arbeidet om rådgivende ingeniør, Førsteamanuensis, Prosjektdirektør og i ulike lederroller i Skanska Norge.
 • Styreleder og styremedlem i en rekke selskaper samt forskningssenteret «Zero Emission Building»

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.