Mottatte søknader under behandling

Oversikten viser søknader til behandling i RFF Oslo. Fondsstyret har sitt siste møte i 2022 den 16.desember. Resultatet av søknadsrundene blir publisert seinere samme dag.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.