Mottatte søknader under behandling

Oversikten viser søknader til behandling i RFF Oslo.

RFF Oslo lyste ut 15 millioner kroner til regionale innvasjonsprosjekter høsten 2022. Det kom inn 22 søknader for til sammen 42,249 millioner kroner. Disse søknadene er nå til vurdering. Fondsstyret beslutter tildeling i møte 16.desember i år. 

Her er oversikten over søknader til utlysningene av Regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor høsten 2022:

Prosj.nr. Prosjekt tittel Prosjekt ansvarlig Søkt totalt, i hele 1 000 kr
341162 Selvbetjent portal for privatinvestorer for optimal aksjeportefølje tilpasset risikoprofil og interesser. FINCO AS 2 000
341191 Utvikling av en ny kommunikasjonsplattform for integrering av ikke-vestlige innvandrere i vestlige samfunn DIGNA AS 2 000
341259 «Se min (brukte) kjole» - gjenbrukt som ny standard. NF&TA AS 2 000
341263 Optimalisering av APC148 og APC247 til bruk i kliniske studier ADJUTEC PHARMA AS 1 950
341274 Utvikling av en energieffektiv baneplanlegger for marin plastopprydning ved bruk av en autonom USV CLEAN SEA SOLUTIONS AS 2 000
341284 Tilpassede læringsløp for nettbasert matematikkundervisning HOUSE OF MATH AS 2 000
341286 Self-powered sensor systems for Sustainable Urban green spaces and PRecision Agriculture ONIO AS 2 000
341288 VIBro  rEplacement (VIBE) – Sustainable Ground Improvement Solution for Oslo KELLER GEOTEKNIKK AS 1 955
341315 SINERGY- smart integrated energy management of buildings EXACT GEO SURVEY AS AVD OSLO 2 000
341332 Digital VA-plan VA VISJON AS 1 800
341350 Digitalizing fermentation PLAATO TECHNOLOGIES AS 2 000
341386 Nye designprosesser mot sirkulære kretsløp i klesindustrien MANUFACTURE OSLO AS 1 200
341388 Ultra-Modern Chemo-Immunotherapy (UMChI) INANOD AS 2 000
341399 Smart control of HVAC based on analysis indoor air quality measurements OBEO AS 1 914
341402 INNOVATIONS IN TRANSCUTANEOUS VAGUS NERVE STIMULATION FOR CHRONIC PAIN: THE RELIEF 2.0 by BIONICS BIONICS AS 2 000
341414 Økosystem for digitale læremidler OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN 2 000
341427 Development of PMP-based gut microbiome health index – PMP-GMHR3 BIO-ME AS 1 430
341431 Industrial Software for Integrated Bakeries Foodsoft AS 2 000
341432 HRI ABELarm: Human-Robot Interaction for an Assistive Powered Upper Limb Exoskeleton Promoting Independence for Individuals with Arm Paresis VILJE BIONICS AS 2 000
341439 Resource recovery of growth medium to advance biofuel producing microbial factories GenoFuel AS 2 000
341445 Accelerometer-Based Assessment of CArdiac Function CARDIACCS AS 2 000
341486 WOIT PTBOT –  en kunnskapsfokusert virtuell trener for optimalisering av styrketrening for økt ytelse, opptrening og rehabilitering. WOIT AS 2 000
  Til sammen   42 249

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 00.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.