Mottatte søknader under behandling

Oversikten viser søknader til behandling i RFF Oslo. Fondsstyret har sitt siste møte i 2022 den 16.desember. Resultatet av søknadsrundene blir publisert seinere samme dag.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 00.06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.