FORREGION forprosjekt

For FORREGION forprosjekt skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport i henhold til mal

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Regionalt kvalifiseringsprosjekt

For regionale kvalifiseringsprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport 
  • Populærvitenskapelig beskrivelse av resultater
  • Sluttrapport via Survey Exact

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

  • Fremdriftsrapport 
  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.