Regionalt kvalifiserings-/forprosjekt

For regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

  • Regnskapsrapport 
  • Populærvitenskapelig beskrivelse av resultater
  • Sluttrapport via Survey Exact

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

For både regionale bedriftsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

  • Fremdriftsrapport 
  • Regnskapsrapport 
  • Sluttrapport

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.