Regionalt kvalifiseringsprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avsluttet.

  • Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
    Rapporteringen skal inkludere:
    • Sluttrapport via SurveyXact-lenke som blir tilsendt på forespørsel
    • Populærvitenskapelig beskrivelse av resultater (se egen boks)
    • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato (se egen boks)

Prosjektregnskap

RFF Oslo benytter en egen mal for prosjektregnskap. Denne kan lastes ned fra denne siden (se egen boks). 

Vi følger den samme standarden for prosjektregnskap som Norges Forskningsråd. En veiledning for føring av personalkostnader og indirekte kostnader finnes her

Vi har også delt et excelark med eksempel for utregning av timekostnader. 

RFF Oslo inviterer til "lynkurs i prosjektregnskap" ca hvert halvår. Presentasjonen er delt på denne siden (se egen boks). 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.