Regionalt kvalifiseringsprosjekt

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avsluttet.

  • Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter oppgitt sluttdato.
    Rapporteringen skal inkludere:

    • Sluttrapport via SurveyXact-lenke som blir tilsendt på forespørsel
    • Regnskapsrapport for hele prosjektperioden fram til sluttdato