Regionalt innovasjonsprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekter i form av hovedprosjekt skal levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist.

 • Fremdriftsrapport hovedprosjekter skal sendes inn årlig i perioden 1. februar- 1. mars via SurveyXact-lenke.
 • Regnskapsrapport hovedprosjekter skal sende inn årlig senest innen 1. mars
 • Sluttrapport hovedprosjekter skal rapportere om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
  Rapporteringen skal inkludere:
  • faglig sluttrapport
  • sluttrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
  • regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • populærvitenskapelig rapport

Fristene er kontraktsfestet og vi ber om at de overholdes. Vi er avhengig av fremdriftsrapportene for vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. Vi kan ikke garantere utbetaling før sommeren for årlige regnskapsrapporterer som kommer etter fristen 1. mars.