Regionalt innovasjonsprosjekt

Regionale innovasjonsprosjekter i form av hovedprosjekt skal levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år innenfor en angitt frist.

 • Fremdriftsrapport for hovedprosjekter skal sendes inn årlig, innen 25.januar via SurveyXact-lenke.
 • Regnskapsrapport for hovedprosjekter skal sendes inn årlig, senest innen 1. mars

Det kreves revisorattestert prosjektregnskap for hvert kalenderår.

 • Sluttrapport for hovedprosjekter skal rapportere om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato.
  Rapporteringen skal inkludere:
  • faglig sluttrapport
  • sluttrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
  • regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
  • populærvitenskapelig rapport

Fristene er kontraktsfestet og vi ber om at de overholdes. Vi er avhengig av fremdriftsrapportene for vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. Vi kan ikke garantere utbetaling før sommeren for årlige regnskapsrapporterer som kommer etter fristen 1. mars.

Vi holder kurs i prosjektregnskap ca hvert halvår. Du finner presentasjonen fra sist kurs på denne siden (se egen boks). 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.