Forprosjekt FORREGION

Forprosjekter FORREGION skal rapporterer innen 1 mnd etter prosjektet er avsluttet.

Sluttrapportering for forprosjekter skal sendes inn senest 1 måned etter avtalt sluttdato. Sluttdatoen for prosjektet finner du i søknadsskjemaet du har sendt inn, eventuelt endring i dato skal være avtalt med Oslo kommune. 

Rapporteringen skal inkludere:

  • Sluttrapport i henhold til mal som du kan laste ned fra denne siden (se egen boks). 
  • Prosjektregnskap for hele prosjektperioden fram til sluttdato. Vi  benytter en egen mal for prosjektregnskap. Denne kan lastes ned fra denne siden (se egen boks). 

Vi følger den samme standarden for prosjektregnskap som Norges Forskningsråd. En veiledning for føring av personalkostnader og indirekte kostnader finnes her

Vi har også delt et excelark med eksempel for utregning av timekostnader. 

Du finner presentasjonen fra "lynkurs i prosjektregnskap" delt på denne siden (se egen boks). 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.