Utlysingar

Regionale forprosjekt (kvalifiseringsprosjekt) for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2021)

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.