Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forprosjekt 2022

Forprosjekt FORREGION er eit innleiande forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt). Bedrifter i Vestland med liten eller ingen forskingserfaring kan søkje om støtte til å starte arbeidet med å utvikle ein innovasjon ved hjelp av forsking. Bedrifta må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til vidare  forsking.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forskar til låns

Målet med ordninga "Forskar til låns" er å auke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjonar. I eit «Forskar til låns» prosjekt skal ein forskar for ein avgrensa tidsperiode jobbe saman med tilsette i bedrifta om ein konkret prosjektidé. Prosjektet må vere slik innretta at både forskaren og bedrifta kan ha fagleg nytte av samarbeidet....

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 22.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.