Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forprosjekt

Formålet er å støtte oppstart av FoU-prosjekt i bedrifter med liten eller ingen forskingserfaring. Prosjektideen må rette seg inn mot å løyse ei innovasjonsutfordring for bedrifta. Forprosjektet skal vere eit innleiande arbeide og vise plan for vidare forsking ved hjelp av andre finansieringsordningar. Ein av kompetansemeklarane i FORREGION Vest...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Marin satsing - Regionale forprosjekt RFF Vestland 2023

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv i Vestland. 

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forskar til låns

Målet med ordninga "Forskar til låns" er å auke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjonar. I eit «Forskar til låns» prosjekt skal ein forskar for ein avgrensa tidsperiode jobbe saman med tilsette i bedrifta om ein konkret prosjektidé. Prosjektet må vere slik innretta at både forskaren og bedrifta kan ha fagleg nytte av samarbeidet. Bedr...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regionale forprosjekt RFF Vestland 2023

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland. 

Internasjonalisering
Bransjer og næringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.