Utlysingar

Regionale forprosjekt (kvalifiseringsprosjekt) for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2021)

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søk nå

Regionale samarbeidsprosjekt for forskingsorganisasjonar (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit regionalt samarbeidsprosjekt er leia av ein forskingsorganisasjon og skal utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som kommunane og/eller næringslivet i Vestland treng for å møte viktige samfunnsutfordringar. Prosjektet skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskingsorganisasjonar og næringsliv/kommunal sektor i Vestland og danne...

Planlagt

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit innovasjonsprosjekt i næringslivet er leia av ei bedrift i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU). Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til innovasjon og berekraftig verdiskaping for bedriftene som deltek i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinstar i Vestland fylke, ved at ny kunnskap og nye...

Planlagt

Regionale innovasjonsprosjekt i kommunal sektor (2022)

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Eit innovasjonsprosjekt i kommunal sektor er leia av ei kommunal verksemd i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU). Prosjektet skal ta utgangspunkt i behov og utfordringar for kommunale sektor og inngå i verksemda sine planer for utvikling. Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til innovasjon og verdiskaping i...

Planlagt