Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forskar til låns 2024

Målet med ordninga "Forskar til låns" er å auke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjonar. I eit «Forskar til låns» prosjekt skal ein forskar for ein avgrensa tidsperiode jobbe saman med tilsette i bedrifta om ein konkret prosjektidé. Prosjektet må vere slik innretta at både forskaren og bedrifta kan ha fagleg nytte av samarbeidet. Bedr...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forprosjekt 2024

Formålet er å støtte tidleg fase FoU-prosjekt i bedrifter med liten eller ingen forskingserfaring. Prosjektideen må rette seg inn mot å løyse ei innovasjonsutfordring for bedrifta. Forprosjektet skal vere eit innleiande arbeid og vise plan for vidare forsking ved hjelp av andre finansieringsordningar. FORREGION skal bidra til samarbeid mellom be...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.