Utlysingar

Regionale forprosjekt RFF Vestland 2022

Søknadsfrist
11.
nov 2022
Løpende

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland. 

Gjennomført

Regionale forprosjekt for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2020)

Søknadsfrist
Løpende

Støtte opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Gjennomført

Regionale forprosjekt (kvalifiseringsprosjekt) for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2021)

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekt for forskingsorganisasjonar (2023)

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Samarbeidsprosjektet er leia av ein forskingsorganisasjon og skal utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som kommunane og/eller næringslivet i Vestland treng for å møte viktige samfunnsutfordringar. Prosjektet skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskingsorganisasjonar og næringsliv/kommunal sektor i Vestland og danne grunnlag fo...

Gjennomført

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.