Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
11.11.2022
Gjennomført

Regionale forprosjekt RFF Vestland 2022

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Marin satsing - Regionale forprosjekt RFF Vestland 2023

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv i Vestland. 

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regionale forprosjekt for bedrifter, kommunal sektor og forskingsorganisasjonar (2020)

Støtte opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland.

Søknadsfrist
Løpende
Gjennomført

Regionale forprosjekt RFF Vestland 2023

Forprosjektet skal vere eit innleiande forskingsarbeid. Forprosjektet skal medverke til å utvikle eit større forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), som støtter opp om innovasjon og berekraftig verdiskaping i næringsliv og/eller kommunal sektor i Vestland. 

Internasjonalisering
Bransjer og næringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.