Utlysingar

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forprosjekt

Formålet er å støtte oppstart av FoU-prosjekt i bedrifter med liten eller ingen forskingserfaring. Prosjektideen må rette seg inn mot å løyse ei innovasjonsutfordring for bedrifta. Forprosjektet skal vere eit innleiande arbeide og vise plan for vidare forsking ved hjelp av andre finansieringsordningar. Ein av kompetansemeklarane i FORREGION Vest...

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

FORREGION Vestland - forskar til låns

Målet med ordninga "Forskar til låns" er å auke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjonar. I eit «Forskar til låns» prosjekt skal ein forskar for ein avgrensa tidsperiode jobbe saman med tilsette i bedrifta om ein konkret prosjektidé. Prosjektet må vere slik innretta at både forskaren og bedrifta kan ha fagleg nytte av samarbeidet. Bedr...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.