Utlysingar

Regionale samarbeidsprosjekt for forskingsorganisasjonar (2023)

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Samarbeidsprosjektet er leia av ein forskingsorganisasjon og skal utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som kommunane og/eller næringslivet i Vestland treng for å møte viktige samfunnsutfordringar. Prosjektet skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskingsorganisasjonar og næringsliv/kommunal sektor i Vestland og danne grunnlag fo...

Søk nå

Regionale innovasjonsprosjekt i kommunal sektor (2023)

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Innovasjonsprosjekt i kommunal sektor er leia av ei kommunal verksemd i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU).  Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til å styrke kommunane i Vestland som berekraftig utviklingsaktør. Prosjektet skal ta utgangspunkt i behov og utfordringar for kommunane som deltek i prosjektet og...

Søk nå

Regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet (2023)

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Innovasjonsprosjektet er leia av ei bedrift i Vestland og har eit omfattande innhald av forsking og utvikling (FoU). Prosjektet skal gi eit vesentleg bidrag til innovasjon og berekraftig verdiskaping for bedriftene som deltek i prosjektet og gi samfunnsøkonomiske gevinstar i Vestland fylke. Forskinga skal bidra til industriell symbiose knytt til...

Søk nå

FORREGION Vestland - forprosjekt 2022

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekt FORREGION er eit innleiande forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt). Bedrifter i Vestland med liten eller ingen forskingserfaring kan søkje om støtte til å starte arbeidet med å utvikle ein innovasjon ved hjelp av forsking. Bedrifta må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til vidare  forsking.

Søk nå

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.