Årsrapportar

Årsrapportar viser oversikt over fondet sin aktivitet og økonomi for kvart år.

Merk at årsrapporten for 2019 gjeld det tidlegare fondet Regionalt forskingsfond Vestlandet