Årsrapportar

Årsrapportar viser oversikt over fondet sin aktivitet og økonomi for kvart år.

Merk at årsrapporten for 2019 er for tidlegare fondet Regionalt forskingsfond Vestlandet. Frå 2020 fekk Vestland fylke sitt eige forskingsfond.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.