Nye prosjekt får støtte - november 2023

Styret vedtok 30. november å gi støtte til 4 nye forprosjekt på til saman 2 MNOK.

Foto: Rolf M. Sørensen

Her er ei oversikt over forprosjekta som får støtte.

Marin utlysing:

Prosjektnr.

Tittel

Prosjektansvarleg

Vedtak Kr (1000)

349815

Filtering og behandling av vatn i sjøbasert oppdrett

Fjord Miljø AS

Tilsegn inntil 500

349805

Development of a 
fast, easy and onsite 
CRISPR/CFPSbased detector of 
salmon 
pathogens

Norwegian Diagnostics AS

Tilsegn inntil 500

349772

Utvikling og tilrettelegging for demotørke

Bioretur AS

Tilsegn inntil 500

349491

Hvilken stor laksesmolt presterer best fram til slakt? En sammenligning mellom to ulike produksjonsmetoder.

Nordfjord Laks AS

Tilsegn inntil 500

Alle søkjarar vil få brev om vedtaket i styret med grunngjeving.

Søkjarar med tilsegn vil bli invitert til drøftingsmøte i desember, før endeleg tilsegn vert gitt.

Ordinær utlysing:

Søknader om støtte til ordinære forprosjekt med frist 10. oktober 2023 fekk vedtak om avslag grunna budsjettsituasjonen til RFF Vestland etter Regjeringa sitt framlegg om å avvikle RFF i Statsbudsjettet for 2024. Dersom RFF likevel ikkje vert avvikla i Stortinget sitt endeleg vedtak til Statsbudsjett for 2024 vil Vestland fylkeskommune som ansvarleg for RFF Vestland på ny ta stilling til om søknadene kan få støtte.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.