Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

DistriktForsk Forprosjekt

Forprosjekter for å mobilisere til forskning i Trøndelag (spesielt i distriktene), er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virkso...

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.