Utlysninger

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriften(e) som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige....

Søk nå

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2021

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Et innovasjonsprosjekt i kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Søk nå

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning

Søknadsfrist
Løpende

Det lyses ut forskningsmidler for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører og kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø.  Utlysningen har løpende...

Søk nå
Samisk