Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

DistriktForsk Forprosjekt

Forprosjekter for å mobilisere til forskning i Trøndelag (spesielt i distriktene), er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.  Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale...

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2023

Regionale innovasjonsprosjekter for kommunal sektor skal bidra til at kommunen(e) innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i sektorens behov og utfordringer, og inngå i den kommunale virksomhetens planer for utvikling.

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv er bedriftsledede prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling. Prosjektene skal stimulere til bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft gjennom samarbeid med FoU-miljø.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.