Utlysninger

DistriktForsk Forprosjekt

Søknadsfrist
Løpende

Forprosjekter for å mobilisere til forskning i Trøndelag (spesielt i distriktene), er mindre FoU-prosjekter i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Søk nå

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning

Søknadsfrist
Løpende

Det lyses ut forskningsmidler for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører og kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø.  Utlysningen har løpende...

Søk nå
Samisk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.