Rapportering DistriktForsk

Denne veiledningen gjelder for forprosjekter i DistriktForsk.

All utbetaling skjer via Regionalforvaltning. Søker må selv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil kan bli trukket tilbake/etterbetalt.

Se utlysning for Kostnads- og finansieringsplan og beregning av timesats.

1. Delutbetaling

Utbetaling av 1. del av tilskuddet (inntil 50 %), krever at søker anmoder om delutbetaling i Regionalforvaltning.

2. Sluttutbetaling og rapportering

1. Logg inn på Regionalforvaltning og anmod (be om) om sluttutbetaling. Fyll ut skjemaet.

2. Last opp Prosjektregnskap som må være godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor (revisor ved tilsagn på over 200.000,-). 

  • Søkere på Forprosjekt skal i tillegg laste opp en Nyhetssak som kan publiseres uendret på våre nettsider. 

Til mottakere av støtte før 2022:

Viser til tilsagnsbrev da krav til rapportering er endret fra 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.