Om DistriktForsk

DistriktForsk er en egen mobiliseringsordning finansiert av Kunnskaps- og distriktsdepartementet (KDD), men som sees i sammenheng med arbeidet i Regionalt forskningsfond Trøndelag.

DistriktForsk er en del av FORREGION-programmet og har som mål å mobilisere forskningsumodne bedrifter, særlig i distriktene, til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

I Trøndelag har vi i tillegg en egen DistriktForsk-ordning rettet mot kommuner. Målgruppen i denne ordningen er trønderske kommuner og kommunale virksomheter. Alle søknader må være forankret i kommunens ledelse.  

Forprosjekter

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som skal bidra til å videreutvikle virksomhetens prosjektidé. Her er en oversikt over forprosjekter som har fått bevilgning i DistriktForsk, samt tilgjengelige midler til forprosjekter:

Forprosjekter DistriktForsk 

Støtte til studentoppgaver

Studenter som skriver oppgave i samarbeid med en bedrift eller kommune i Trøndelag (utenfor Trondheim) kan få inntil kroner 6.000 i støtte til dekning av følgende kostnader:

  • Reisekostnader (transport og losji) direkte relatert til prosjektet (Statens reiseregulativ legges til grunn for beregning av støtten)
  • Andre driftsutgifter direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Oppgaven skal inngå som en del av en bachelor- eller masterutdanning.  

Kompetansemegler

Ta kontakt med en kompetansemegler for å søke støtte til et forprosjekt eller en studentoppgave.

For mer informasjon om kompetansemeglere, forprosjekter og støtte til studentoppgaver se utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.