Om DistriktForsk

DistriktForsk er en egen mobiliseringsordning finansiert av Kunnskaps- og distriktsdepartementet (KDD), men sees i sammenheng med arbeidet i Regionalt forskningsfond Trøndelag.

DistriktForsk har som mål å mobilisere forskningsumodne bedrifter og kommuner, særlig i distriktene, til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

I DistriktForsk kan du få bistand til å utvikle din prosjektidé. Ta kontakt med en kompetansemegler for å søke støtte til ditt forprosjekt eller studentoppgave.

For mer informasjon om ordningen og kompetansemeglerne se utlysningen.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 19.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.