Om RFF Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.

I særlig grad skal fondet  bidra til å støtte opp om behovene i regionale planer og strategier, og utløse aktivitet innenfor følgende satsingsområder: 

  • Bioøkonomi
  • Opplevelser
  • Teknolgi
  • Offentlig sektor

RFF Trøndelag har også et ansvar for å heve kunnskapen om samiske samfunnsforhold, spåk og kultur - og mobilisere samisk næringsliv til bedriftsrettet forskning. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.