Om RFF Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.

I særlig grad skal fondet  bidra til å støtte opp om behovene i regionale planer og strategier, og utløse aktivitet innenfor følgende satsingsområder: 

  • Bioøkonomi
  • Opplevelser
  • Teknolgi
  • Offentlig sektor

RFF Trøndelag har også et ansvar for å heve kunnskapen om samiske samfunnsforhold, spåk og kultur - og mobilisere samisk næringsliv til bedriftsrettet forskning. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.