Om RFF Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.

Bestillingsbrevet til Regionalt forskningsfond peker på fire overordnede perspektiver for perioden 2022-2025:

  • Omstilling til bærekreaft
  • Mobilisering i hele regionen
  • Økt internasjonal konkurranseevne
  • Samiske interesser

Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.