Om RFF Trøndelag

Regionalt forskningsfond Trøndelag har som formål å styrke FoU-innsatsen hos bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen.

Bestillingsbrevet til Regionalt forskningsfond peker på fire overordnede perspektiver for perioden 2020-2021:

  • Bærekreaftig utvikling
  • Mobilisering i hele regionen
  • Samiske interesser
  • Økt konkurranseevne

Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 19.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.