Om RFF

Fra 1.1.2020 har hvert av de 11 fylkene eget regionalt forskningsfond.

kart nye regioner.jpg