Om RFF

Det finnes syv regionale forskningsfond. De er helt uavhengige, men samarbeider med hverandre og med Forskningsrådet.